Elektroizolacione rukavice

Elektroizolacione rukavice

Art: R-A27-805

Rukavice su proizvodene od prirnodog lateksa i posjeduju visoke elektroizolacione karakteristike. Dostupne su u svim nivoima zaštite u zavisnosti od jačine električne energije. Maksimalni naponi su 5000, 10 000, 20 000, 30 000 V AC.
Veličina : 10 i 11